CYTATY

"BARDZO WIELE KSIĄŻEK NALEŻY PRZECZYTAĆ PO TO, ABY SOBIE UŚWIADOMIĆ, JAK MAŁO SIĘ WIE."
M. GOGOL

"PRAWDZIWI MIŁOŚNICY KSIĄŻEK CZYTAJĄ JE PRZEZ CAŁE ŻYCIE,
ALE CZYTAJĄ CORAZ INACZEJ."

L. MARSZAŁEK

"NAJLEPSZYM UNIWERSYTETEM W DZISIEJSZYCH CZASACH JEST KSIĘGOZBIÓR."
T.CARLYE

"KSIĄŻKA TO PRZYJACIEL, KTÓRY NIGDY NIE ZDRADZI."
J.V. DES BARREAUX

"KSIĄŻKA I MOŻLIWOŚĆ CZYTANIA, TO JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH CUDÓW LUDZKIEJ CYWILIZACJI."
M. DĄBROWSKA

"CÓŻ MOŻE BYĆ BARDZIEJ CENNEGO OD CODZIENNYCH SPOTKAŃ Z MĄDRYMI KSIĄŻKAMI."
L. TOŁSTOJ

"WSZYSTKIE KSIĄŻKI MÓWIĄ."
J. PARANDOWSKI

"NIE MA KSIĄŻKI TAK ZŁEJ, ŻEBY NIE PRZYNIOSŁA JAKIEGO POŻYTKU."
PLINIUSZ MŁODSZY

"SĄ KSIĄŻKI, KTÓRE SIĘ CZYTA. SĄ KSIĄŻKI, KTÓRE SIĘ POCHŁANIA. SĄ KSIĄŻKI, KTÓRE POCHŁANIAJĄ CZYTAJĄCEGO."

"KSIĄŻKA - NIEROZDZIELNY TOWARZYSZ, PRZYJACIEL BEZ INTERESU, DOMOWNIK BEZ NAPRZYKRZANIA."
I. KRASICKI

"KAŻDY Z NAS ZNA KSIĄŻKĘ JAKO POCIESZYCIELKĘ W SMUTKU, TOWARZYSZKĘ W SAMOTNOŚCI, LEKARKĘ W CHOROBIE - TO JEJ TRIUMF."
E. ORZESZKOWA

"KSIĄŻKI SĄ JAK LUDZIE, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIEPODOBNA ROZEZNAĆ PO STROJU."
J. PARANDOWSKI

"ŁATWIEJ NIEKTÓRYM KSIĄŻKĘ NAPISAĆ, NIŻ DRUGIM JĄ PRZECZYTAĆ."
A. ŻÓŁKOWSKI

"DOM, W KTÓRYM JEST KSIĄŻKA, JEST PRZYBYTKIEM SŁOŃCA, A DOM, W KTÓRYM JEJ NIE MA - TO CZARNY KRYMINAŁ."
K. MAKUSZYŃSKI

"KSIĄŻKA JEST KLAPĄ DO WENTYLACJI UMYSŁU."
S. WRÓBLEWSKI

"SĄ KSIĄŻKI PIĘKNE JAK KWIATY - I SĄ KSIĄŻKI PEŁNE DOJRZAŁOŚCI JAK OWOCE."
M. JASTRUN

"Z KSIĄŻEK WYRZUCONYCH NA WYSYPISKA LAS NIE WYROŚNIE."
E. GRABOSZ

"CZYTANIE - OTO NAJLEPSZY SPOSÓB UCZENIA SIĘ."
A. PUSZKIN

"TEN JEST NAJSZCZĘŚLIWSZY Z LUDZI, KTÓREMU NIKT ZAPAŁU DO KSIĄŻEK NIE OSTUDZI."
J. KASPROWICZ

"KTO CZYTA KSIĄŻKI, ŻYJE PODWÓJNIE."
UMBERTO ECO

"KSIĄŻKI SĄ JAK TOWARZYSTWO, KTÓRE SOBIE CZŁOWIEK DOBIERA."
MONTESKIUSZ

"NIE TRZEBA WIELKICH MIEĆ BIBLIOTEK, BY PRZYJACIELEM KSIĄŻKI ZOSTAĆ."
H. ŁOCHOCKA

"BIBLIOTEKA CHRONI PRZESZŁOŚĆ I TWORZY PRZYSZŁOŚĆ."
M. GORMAN

"SITEM CZERPIE WODĘ, KTO CHCE UCZYĆ SIĘ BEZ KSIĄŻEK."
A. F. MODRZEWSKI

"POWIEDZ MI, JAKIE KSIĄŻKI MASZ W DOMU, A POWIEM CI KIM JESTEŚ."
J. IWASZKIEWICZ


www.000webhost.com