KOŁO BIBLIOTECZNE

W naszej bibliotece szkolnej od kilku lat działa Koło Biblioteczne. Jest to zespół uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem, technologią informacyjną i pracą biblioteki, wykazujących chęć dobrowolnego uczestnictwa w tej działalności. Ma ono na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, rozbudzanie czytelnictwa oraz pozyskanie jak największej grupy młodzieży do prac na rzecz propagowania czytelnictwa, włączenie jej w reklamę biblioteki na terenie szkoły, a także środowiska lokalnego. Jest to działalność użyteczna. Uczniowie z Koła Bibliotecznego pomagają w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i często przyczyniają się do zwiększania czytelnictwa uczniów oraz pogłębiają pracę z książką swoich rówieśników. Korzyści są więc wielostronne. Praca koła bibliotecznego wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym. Prężnie działający aktyw biblioteczny rozwija kulturę czytelniczą całej społeczności uczniowskiej i tworzy wizerunek biblioteki w szkole.


www.000webhost.com